.....O FIRMIE..........OFERTA..........GALERIA..........REFERENCJE..........KONTAKT.....

Instalacje elektryczne wewnętrzne

Kompleksowe wykonanie oraz modernizacja instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych, usługowych, przemysłowych, hal produkcyjnych,  zakończonych pomiarami i odbiorem. Ponadto wykonanie instalacji sieci komputerowych, domofonowych, antenowych i alarmowych.

Sieci oraz przyłącza do budynków i lokali

Wykonanie oraz modernizacja sieci niskiego i średniego napięcia, budowa stacji transformatorowych, linii średniego i niskiego napięcia, przyłączy do budynków.

Oświetlenia ulic, dróg, placów

Obsługa oświetlenia ulicznego, dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego, projektowanie i kompleksowe wykonanie oświetlenia, łącznie z późniejszym utrzymaniem i konserwacją instalacji.

Instalacje odgromowe

Wykonanie instalacji na budynkach mieszkalnych, usługowych, szkołach, przedszkolach, kościołach. Instalacje wykonywane według zleconych projektów, z drutu stalowego lub miedzianego, zakończone wymaganymi według przepisów pomiarami.

Pomiary ochronne

Wykonanie pomiarów ochronnych niskiego napięcia: oględziny instalacji elektrycznej, pomiary rezystancji izolacji oraz urządzeń elektrycznych, pomiary samoczynnego wyłączenia zasilania, pomiary wyłączników różnicowo-prądowych, badanie kabli i przewodów sterowniczych, pomiary uziomów elektroenergetycznych, badanie przewodów ochronnych i przewodów wyrównawczych, pomiary natężenia oświetlenia.